Η EUROSPORT IKE είναι η μοναδική εταιρεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχει τα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δικαιώματα χρήσης και εμπορίας του σήματος CAAN.
Όλα τα προϊόντα CAAN σχεδιάζονται εντός της εταιρείας, με τις αυστηρότερες προδιάγραφες για κάθε χρήση και με γνώμονα το υψηλό Value For Money. Για την παραγωγή των προϊόντων CAAN επιλέγει τις καταλληλότερες μονάδες παραγωγής για κάθε είδος. Προσπαθεί δε να παράγει όσα περισσότερα προϊόντα μπορεί εντός Ελλάδας και όταν αυτό δεν είναι εφικτό είτε λόγω εξειδικευμένων πρώτων υλών, είτε τεχνογνωσίας επιλέγει τις καλύτερες μονάδες παραγωγής του εξωτερικού.
Η EUROSPORT IKE διοικείται από δυο ανθρώπους του αθλητισμού, την Μαρία Γκαραγκούνη και τον Δημήτρη Μπαχράμης και ο εμπορικός της στόχος για την επόμενη πενταετία, είναι να διευρύνει την διάθεση των προϊόντων CAAN σε ολόκληρη την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο δίκτυο πελατών χονδρικής το οποίο θα εξυπηρετείται αυτοματοποιημένα μέσω διαδικτύου.