Επωνυμία Επιχείρισης: EUROSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

Διεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5Α, 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Α.Φ.Μ.: 801796507

Email: neueschule@caan.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 30 07 540